Innspill til Samferdselsdepartementet: bærekraftig mobilitet i distriktene

Kollektivtrafikkforeningens innspill peker på potensialet i bestillingstransport og samordning av offentlig betalt transport.

Samferdselsdepartementet har via Statens Vegvesen satt i gang «et arbeid som ser på status og de aktuelle behovene knyttet til kollektivtilbudet i områder med spredt bosetting». Kollektivtrafikkforeningens innspill finner du i sin helhet her:

 

Kartlegging – nye modeller for kollektivtilbud i områder med spredt bosetting

Kollektivtrafikkforeningen viser til høring Kartlegging – nye modeller for kollektivtilbud i områder med spredt bosetting med svarfrist 7. desember 2022.
I denne høringsuttalelsen løfter vi fram noen punkter som vi mener er helt avgjørende viktig for å forbedre kollektivtilbudet i rurale områder/områder med spredt bosetting:

Økonomi
En av de store utfordringene for kollektivtilbudet i rurale områder og der det er spredt bosetting er økonomien. Med forholdsvis få reisende er det en økonomisk utfordring å få et godt eller tilfredsstillende tilbud. Dette går spesielt ut over grupper som eldre, unge, flyktninger og andre som av ulike årsaker ikke har egen bil eller ikke kan kjøre selv.
Ofte er det svært få reisende på stive ruter i rurale områder, og dette er ofte de rutene som legges ned først når økonomien strammer seg til. De økonomiske utfordringene, både gjennom pandemien og nå med de store kostnadsøkningene i samfunnet har skapt ytterligere utfordringer. Samfunnet strammer inn på ressursene, det ser vi tydelig i årets Statsbudsjett.

Bestillingstransport
Fleksibel eller dynamisk bestillingstransport ser ut til å være den beste løsningen både for kunder og kollektivselskap. Dette er et tilbud som treffer kundens behov i større grad enn stive ruter. Det finnes mange ulike fleksible eller dynamisk bestillingstransporttilbud rundt om i landet, det kan være tilbud for alle, eller for spesielle målgrupper som eldre, unge som skal på trening e.l. Det utvikles også gode løsninger for effektiv bestilling og styring av tilbudet.

Fleksibel eller dynamisk bestillingstransport er et tilbud som betyr veldig mye for kundene. Tilbudet gir ulike grupper mulighet til å være aktivt med i samfunnet, og delta på aktiviteter som de ellers ville være forhindret fra å delta i. For mange gir dette bedre fysisk og psykisk helse, og for eldre ser det også ut til å bidra til at mange kan bo lenger hjemme. Dette er en gevinst både for den enkelte som får et bedre liv, og for samfunnet som sparer ressurser i form av færre sykehjemsplasser.

Selv om slik bestillingstransport er et gunstig tilbud for innbyggere og kommuner, vil økonomien være en utfordring, da dette vil være forholdsvis dyre transportløsninger med få personer som deler samme kjøretøy. Derfor er «Samordning av offentlig betalt transport» blitt et strategisk viktig område for hele kollektivbransjen å jobbe med – se neste avsnitt.

Samordning av offentlig betalt transport
Det er et stort potensial for bedre samfunnsøkonomiske løsninger og synergier som kan gi et bedre kollektivtilbud i distriktene dersom man samordner den offentlige transporten som allerede utføres på en bedre måte.
Store ressurser brukes på ulike typer offentlig transport som for eksempel skolekjøring, TT-kjøring, kommunal dagsenter-/servicerutekjøring og pasientreiser. Dette er rettighetsbaserte transporttjenester som leveres av ulike forvaltningsorgan. Slik disse transportene er organisert i dag er det et manglende bærekraftsfokus både med hensyn til miljø og bruk av ressurser.

Det er ingen koordinering mellom aktørene og alle kjøper transporttjenester i samme marked. Det er dermed ingen flåtestyring, eller mulighet til å utnytte kapasiteten til å utvikle et bedre kollektivtilbud i distriktene. Lokale forsøk på samordning er vanskelig å få til på grunn av ulike forvaltningsnivå. Økonomiske og juridiske barrierer er mulig å løse slik for eksempel Danmark har fått til, men disse må løses på overordnet statlig nivå og tilpasses norske forhold. Det er også viktig å legge til rette for at disse tjenestene synliggjøres i nasjonale og lokale reiseplanleggere.

Vi ønsker:

  • Høyere kvalitet
  • Økt bærekraftsfokus
  • Bedre samfunnsnytte
  • Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser
  • Felles mål og mandat
  • Ivareta lokal selvstyring
  • Bedre tilbud i distriktene, både for sjåfører og for kundene
  • Ressursdeling: Like systemer og løsninger for optimalisering

 

Staten må legge til rette
For å få til et bedre tilbud og bedre bruk av ressursene, ser Kollektivtrafikkforeningen et behov for at staten tar en rolle for å legge til rette og skape samordning av de transportløsninger som allerede finnes. Dette av to grunner:

1. Oppnå en betydelig samfunnsøkonomisk effekt.
2. Styrke kollektivtilbudet i distriktet.

Agder kollektivtrafikk (AKT) og andre kollektivaktører har arbeidet med dette lenge. AKT har både jobbet for å utvikle aldersvennlig transport gjennom sitt AKT Svipp og de har parallelt jobbet sammen med Pasientreiser for å se om det er mulig å få til et samarbeid mellom kollektivselskap/Pasientreiser. Blant andre Innlandstrafikk og Fram/Møre og Romsdal fylkeskommune har også arbeidet med dette. Alle har avdekket at det er et stort behov for at staten tar en koordinerende rolle for å få dette til.

Med vennlig hilsen
Kollektivtrafikkforeningen
Olov Grøtting


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon


Studietur
16. januar 2024

Anskaffelsesseminaret 2024


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?


Mobilitet i omstilling
29. november 2023

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
29. november 2023

Har transportpolitikken gått i luksusfellen?


Pressemelding
24. november 2023

Lager bedre nøkkeltall for kollektivtrafikken


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Ildsjelprisen
16. november 2023

Marthe Svellingen Pedersen årets ildsjel 2023!


Ildsjelprisen
3. november 2023

De nominerte til prisen for Årets ildsjel 2023


Sjåførsikkerhet
25. oktober 2023

Video Recording of Busworld Driver Safety Seminar


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023


Pressemelding
10. oktober 2023

Til Brüssel for å kreve sikrere busser


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar


Arendalsuka
16. august 2023

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen


Veiledere og høringssvar
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Mobilitet i omstilling
12. april 2023

Tre smakebiter på fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Årsrapport 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!