Kollektivkonferansen 2020

Kollektivkonferansen i 2020, Mennesket i mobiliteten, var heldigital og samlet over 600 deltakere fra 148 forskjellige aktører online!

Kollektivkonferansen 2020

Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!
Kollektivkonferansen 2020 handlet om mennesker – fordi mobilitet handler om mennesker. Det handler om hvordan du som menneske kan bevege deg fritt og bærekraftig, og hvordan samfunnet kan legge til rette for det. Hva kan vi gjøre for at tilbudet blir bedre tilpasset den enkeltes behov? Og ikke minst – kan vi bruke koronapandemien til å skape nye og mer bærekraftige reisevaner?

På denne siden finner du innhold fra Kollektivkonferansen 2020.

På grunn av koronapandemien bestemte vi tidlig at Kollektivkonferansen 2020 skulle gjennomføres digitalt. Behovet for samarbeid og inspirasjon har sjelden vært større enn akkurat nå, når bransjen skal ta fatt på oppgaven med å utvikle kollektivtrafikk og mobilitet for den nye normalen. Det fikk vi bekreftet med den enorme interessen for årets konferanse. Med mer enn 620 påmeldte satt vi deltagerrekord med god margin og enda viktigere var det at vi nådde ut til flere ved å arrangere konferansen digitalt!

Programmet finner du her.

Presentasjoner og opptak fra konferanse finner du her:

Hovedsesjon 1  Parallellsesjon 1: Fra leketøy til storpolitikk  Parallellsesjon 2: "Korona har endret måten vi reiser på. Hvordan tilpasser vi oss den nye normalen?"  Parallellsesjon 3: Et hav av data - utnytter vi mulighetene?   Parallellsesjon 4: Mobilitet fra den andre siden  Hovedsesjon 2 

«Hack the brain. Hack the crisis stress. Transform your leadership presence» Sangbreeta Moitra, Human behaviour, leadership presence, powerful communication & culture transformation amid crisis

 

«Future of Mobility: Likely Winners and Losers» Marc Amblard, Founder and Managing Director of Orsay Consulting, US

Selda Ekiz presenterer Kollektivkonferansen 2020: