Kollektivkonferansen 2021

Kollektivkonferansen 2021 – «Den nye normalen»

Kollektivkonferansen 2021

Konferansen for alle som er interessert i kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet!

Kollektivkonferansen 2021 handlet om den nye normalen. Koronapandemien snudde opp ned på reisevanene våre. Mer hjemmekontor, mer sykkel og gange, men også mer bilkjøring. Hvordan blir vår nye normal når vi nå kan reise som normalt igjen og hvordan blir fremtidens kollektivtrafikk fremover mot 2025? Hvordan kan mobilitetsbransjen bidra til at den nye normalen betyr et hopp fremover mot et mer bærekraftig transportsystem slik at vi unngår kø, kork og kaos?

På denne siden finner du presentasjoner og opptak fra Kollektivkonferansen 2021.

Programmet finner du her.

Vår visuelle fasilitator, Linda Saukko-Rauta, tegner referater live fra dagen. Se tegningene her!

Hovedsesjon 1 

 

«Den nye normalen» og kollektivtrafikk i Norge frem mot 2025 – Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen

«Kollektivtrafikkens rolle i en bærekraftig fremtid!» – Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

“The future of public transport. The role of innovation in a green recovery” – Karen Vancluysen, Secretary General of Polis – Cities and Regions for Transport Innovation

«Vy – smartpris – en ny fleksibel billett!» – Haakon Gløersen, forretningsutvikler i Vy

“Kolumbus – Mobilbetaling på bussen uten soner og månedskort!” – Audun Solheim, strategi- og utviklingssjef i Kolumbus

“Priscaping i Vestfold og Telemark fylkeskommune” – Gisle Pedersen, produktsjef i Entur

“Rushtidsdifferensiering og periodebilletter i Tromsø” – Lasse Lauritz Pettersen, markedsrådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune

Hovedsesjon 2 

Se «Hovedsesjon 1» for opptak

«Public Transport post-pandemic!» – Mohamed Mezghani, Secretary General of the International Association of Public Transport (UITP)

«Bilens historie i Norge» Et land på fire hjul. Hvordan bilen erobret Norge – Ulrik Eriksen, skribent i Morgenbladet og forfatter av boka «Et land på fire hjul»

«Endrede verdikjeder gir nye forretningsmodeller» – Frode Kjos, Direktør forretningsutvikling Mobilitet Knowit Objectnet

Parallellsesjon 1. "Datadrevet mobilitet til samfunnets beste – hva må til?" 

Se «Hovedsesjon 1» for opptak

“Ruters prinsipper for ekstern deling av data” – Ellen Rogde, markedsdirektør i Ruter

“Muligheter og barrierer datadrevet utvikling” – Pål Midtlien Danielsen, leder innovasjonsprogrammet, Jernbanedirektoratet

“Forprosjekt – Tverrsektorielt samarbeid rundt data” – Christel Borge, adm.dir. i Entur

Parallellsesjon 2. "Innovasjon i mobiliteten" 

 

«Innovasjon i mobiliteten» – Per Bjørn Holm-Varsi, ass. divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune

“Ja til innovasjon – NEI til bullshit-innovasjon” – Kari Anne Solfjeld Eid, daglig leder og grunder i Whee! og Hoi!

“De nye aktørene” – Johan Høgåsen-Hallesby, co-founding partner, Beta Mobility

“Veien til innovasjon går gjennom identifisering og senkning av barrierer” – Trond Hovland, adm.dir. i ITS Norway

Parallellsesjon 3. “Er sykkelen den nye normalen? Norsken, Svensken, Dansken og Europeeren svarer” 

 

Norsken – Einar Johan Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune

Svensken – Malin Månsson, strategisk trafikplanerare i Göteborgs stad

Dansken – Marianne Weinreich, Market Manager Smart Mobility i Ramboll DK

Europeeren – Holger Haubold, Director Intellectual Property & Data Collection in European Cyclist Federation

Prisutdeling og avslutning 

Se «Hovedsesjon 1» for opptak