Kollektivkonferansen 2017

Kollektivkonferansen 2017 hadde tittelen Individuelle reiser – kollektive løsninger

Utviklingen i kollektivbransjen skjer i høyt tempo. De reisende etterspør løsninger som er lettvinte og tilpasset dere behov. Leverandører av ny teknologi står klare for å gi dem det de ønsker. Ved å utvikle nye apper og forretningsmodeller på toppen av det ordinære kollektivtilbudet, begynner nye aktører å bevege seg inn på det som tradisjonelt har vært kollektivbransjens domene.

Hvilke forandringer står kollektivbransjen overfor? Hvordan sikrer man de reisende bevegelsesfrihet på tvers av ulike transportformer og operatører? Kundenes reiser er individuelle. Kollektivbransjen ønsker å sørge for at de er fundert i solide kollektive løsninger, på tvers av alle dem som jobber for å levere mobilitet til folket.

Årets Kollektivkonferanse satte fokus på hvordan bransjen skal fortsette å være relevant – både for samfunnsoppdraget som skal leveres, og for dem det skal leveres til: De reisende!

Kollektivkonferansen 2017: Individuelle reiser – kollektive løsninger blev avholdt på på Oslo Kongressenter 02.november fra kl. 09.30-17.00. I 2017 var der over 300 deltakere.

Opptak av presentasjoner