Intervjuer: Innovasjonsprosjekter i kollektivtrafikken

For å videreutvikle kollektivbransjen, er vi avhengige av fremoverlente selskaper med fokus på innovasjon og som tør å tenke nytt. Det er snakk om nye tekniske løsninger, nye mobilitetsformer, digitalisering og mye mer! Dette viktige arbeidet, og folka som driver det framover, får ofte ufortjent lite oppmerksomhet. Derfor har vi satt i gang vårt eget lille prosjekt: gjennom å intervjue disse folka, vil vi sette fokus på alt det spennende innovasjonsarbeidet som foregår i bransjen, og presentere deres forslag til løsninger for fremtidens kollektivtrafikk.

Her kan du lese om de ulike prosjektene:

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller – kollektivtrafikk.no

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen – kollektivtrafikk.no