Kollektivkonferansen 2013

Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg

«Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg» var tittelen på Kollektivtrafikkonferansen 2013. Den sjette konferansen i rekken ble arrangert på Dansens hus i Oslo 7. november.

Kollektivtrafikkproduktet må bli godt nok til å bryte vaner. Det var ett av budskapene til foredragsholder og professor Tor Wallin Andreassen fra Norges Handelshøyskole. Han var en av dem som inspirerte de 210 deltakerne til å få flere til å reise kollektivt.

Designantropolog og psykolog Anna Kirah var første foredragsholder under Kollektivtrafikkonferansen 2013. Kirah poengterte verdien av å involvere kundene. «Minding the gaps» handler om eksisterende tjenester, mens «finding the gaps» handler om nyskapning og nye tjenester.

Presentasjoner fra konferansen