Yngre eldres bruk av smarte mobilitetsløsninger: Kartlegging av status, kunnskaps- og utviklingsbehov

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler