Aksept for transportpolitiske tiltak – Prediksjon og sammenhenger med demografiske, ressursmessige og holdningsbaserte variabler

Les også: