Selvkjørende kjøretøy

Ruter har testet flere piloter med selvkjørende kjøretøy i Oslo og Akershus.

Formål:
Teste selvkjørende kjøretøy for å skape et enda bedre mobilitetstilbud.

Siden 2019 har Ruter prøvd ut selvkjørende kjøretøy som en del av reisetilbudet i hovedstadsregionen. Gjennom en av de største og mest ambisiøse utprøvingene i offentlig kollektivtransport er målet å hente kunnskap som kan hjelpe med å skape et enda bedre transporttilbud for kundene i fremtiden.

Pilotene har vært gjennomført på Akershusstranda, Ormøya/Malmøya og Kongens Gate i Oslo. Den neste planlagte piloten er i Ski i 2021.

Ruter gjennomfører piloter på selvkjørende kjøretøy fordi de mener at selvkjørende kjøretøy satt i system vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger.

Les mer om Ruters selvkjørende piloter på Ruters egne sider.

Andre mobiltetsprosjekter fra Ruter :

Ruter

Aldersvennlig transport i Oslo

I Ruters strategi og målbilde er det fokus på å tilby mobilitet for alle – og å skape bedre mobilitet for eldre er ett av tiltakene for å nå dette målet.