Aldersvennlig transport i Oslo

I Ruters strategi og målbilde er det fokus på å tilby mobilitet for alle – og å skape bedre mobilitet for eldre er ett av tiltakene for å nå dette målet.

Formål:
Økt frihet ved at flere kommer seg ut, bidra til bedre helse og økt livskvalitet for eldre

Mobilitet for alle krever at man supplerer det ordinære tilbudet med transporttjenester for målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov.

I arbeidet med å utvikle Oslo til en aldersvennlig by og tilrettelegge for økt samfunnsdeltagelse blant eldre, ble transport utpekt som en essensiell faktor. Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI) og bydel Nordre Aker identifiserte, basert på dialog med innbyggerne, et behov for mer målgruppetilpassede transportløsninger for eldre. Byrådsavdelingen og bydelen startet derfor et prøveprosjekt i samarbeid med Ruter, for å utvikle en fleksibel dør-til-dør løsning for eldre.

De «rosa bussene» har blitt et kjent syn i Oslo de siste årene.

Les mer om prosjektet på Ruters sider.

Foto: Ruter

Foto: Ruter

Andre mobiltetsprosjekter fra Ruter :

Ruter

Selvkjørende kjøretøy

Ruter har testet flere piloter med selvkjørende kjøretøy i Oslo og Akershus.