Europas første selvkjørende buss på bestilling

AtB og samarbeidspartnere har testet selvkjørende buss på Øya i Trondheim. Pilotprosjektet har gitt innsikt i hvordan reisende og omgivelsene bruker og forholder seg til tilbudet og teknologien.

Formål:
Forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag.

Selvkjørende buss er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Miljøpakken, Applied Autonomy, Vy og AtB.

Bussen kjørte på bestilling i et område på Øya i to måneder høsten 2020. Målet er å forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag.

Pilotperioden på Øya i Trondheim er fullført og prosjektet er under evaluering. Funnene fra denne utprøving blir tatt med til neste anbudsrunde for kollektivtilbud i Trondheim i 2029 og andre anbud og prosjekter i regionen.

Les mer om prosjektet på AtBs nettsider her.

Foto: AtB

Foto: AtB

Andre mobiltetsprosjekter fra AtB :

AtB

Elsparkesykler i Namsos

Pilotprosjektet var et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune og Tier og satte ut 50 elsparkesykler i Namsos sentrum i september 2020.