Elsparkesykler i Namsos

Pilotprosjektet var et samarbeid mellom AtB, Namsos kommune og Tier og satte ut 50 elsparkesykler i Namsos sentrum i september 2020.

Formål:
lære mer om kundebehovene i de trønderske byene og hvordan kombinert mobilitet kan skape bedre og flere bevegelsesmuligheter.

I dialog med Blindeforbundet og Handikapforbundet har prosjektet jobbet med løsninger for bruk og parkering av elsparkesyklene som skal bidra til en ryddig by. 50 elsparkesykler ble satt ut i Namsos i september 2020 for å undersøke bruk av elsparkesyklene.

Pilotprosjektet ble avsluttet høsten 2020.

Les mer om prosjektet på AtBs nettsider.

Andre mobiltetsprosjekter fra AtB :

AtB

Europas første selvkjørende buss på bestilling

AtB og samarbeidspartnere har testet selvkjørende buss på Øya i Trondheim. Pilotprosjektet har gitt innsikt i hvordan reisende og omgivelsene bruker og forholder seg til tilbudet og teknologien.