Materiell- og miljøkomiteen og Båt- og ferjeforum

Felles lunsj-til-lunsj-møte for Materiell- og miljøkomiteen og Båt- og ferjeforum i Trondheim onsdag 18. og torsdag 19. september. Tentative rammer for samlingen er fra onsdag kl. 11 til torsdag kl. 13, men dette vil kunne justeres når vi vet mer om programmet.

Andre arrangementer og møter

19. mars
09:00-13:00
Digitalt
16. april
09.00 - 12.00
Teams
17. april
Tre dager med reise
Kirkenes
22. april
18.00 - 15.00
Nantes, Frankrike
25. april
Kl. 12
Oslo