Kollektivtrafikkforeningens introduksjonskurs 2024

Velkommen til Kollektivtrafikkforeningens introduksjonskurs 4.-5. september 2024!

Kollektivtrafikkforeningens introduksjonskurs 2024

Kollektivtrafikkforeningen arrangerer hvert år introduksjonskurs for nyansatte og andre som ønsker faglig påfyll om kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet. Det blir to spennende dager fullstappet med interessante foredrag, panelsamtaler og gruppeoppgaver. Målet vårt er å fremme kunnskap om kollektivtrafikk og bærekraftig mobilitet for alle som jobber innenfor mobilitet, samt å være en nettverksarena for å styrke samarbeidet på tvers i bransjen.

Deltagere på introduksjonskurset får et godt overblikk over bransjen som helhet og innblikk i de ulike fagområdene, som sammen bidrar til å utvikle og drive kollektivtilbudet og skape et bærekraftig mobilitetstilbud. Etter endt kurs skal deltagerne:

  • ha økt sin kunnskap og forståelse for hva kollektivtrafikk og mobilitet er
  • være inspirerte til å løse vårt viktige samfunnsoppdrag
  • ha kjent på fellesskapet i bransjen
  • ikke minst knytte nettverk som sikrer samhandling på tvers
  • fått innsikt i hvilke problemer sektoren løser i samfunnet, og ikke minst hvordan man jobber for å løse disse problemene

 

Foreløpig program og praktisk info:

Onsdag 4. september: Kl. 10.00 – 16.00. Minglelunsj på Ruter S og felles middag på Hovedbanehallen kl. 19.00.

Torsdag 5. september: Kl. 09.00 – 15.00. Lunsj på Amerikalinjen.

Sted: Ruter S, Jernbanetorget 1, Oslo

Reise og overnatting: Dette bestilles av den enkelte. Sjekk om din organisasjon har en god hotellavtale. Vi anbefaler å være tidlig ute med bestilling, da hotellene i Oslo fylles raskt opp.

Vi gleder oss!

Påmelding gjøres her.

 

Andre arrangementer og møter

14. august
14.00 - 17.00
Arendal
14. august
16.30 - 17.30
Bærekraftsscenen, Arendal
27. august
09:00 - 13.00
Digitalt
5. september
kl. 12-18 / 6. september kl. 8.30-13
Drammen
11. september
Lunsj til lunsj
Oslo