Smartere Transport Bodø

Prosjektet Smartere Transport Bodøs mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner.

Formål:
Tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport.

Nordland Fylkeskommune vant hovedpremien på 50 millioner kroner i den nasjonale konkurransen Smartere Transport. Prosjektet i Bodø skal være pådriver for å skape framtidens transportutvikling. Prosjektet skal teste ut og lage nye mobilitetsløsninger – for det nye nullutslippsnabolaget.

Ved å tilby åpne data skal prosjektet også legge et grunnlag for lokal og regional innovasjon.

Det skjer mye spennende i Bodø – les mer på Smartere Transports sider.

lukk