HjemJobbHjem

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning som ønsker å tilrettelegge for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb.

Formål:
Redusere personbiltrafikken i byområdene.

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, Bysykkelen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Formålet er å redusere bilandelen blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren. Prosjektet retter seg mot bedriftsmarkedet, der bedrifter som del av HjemJobbHjem-nettverket arbeider aktivt for å redusere bilandelen blant de ansatte gjennom tiltak som for eksempel sykling.

På denne måten bidrar prosjektet til regjeringens nullvekstmål: «Veksten i personbiltransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange».

Les mer om prosjektet på HjemJobbHjems sider.

Andre mobiltetsprosjekter fra Kolumbus :

Kolumbus

HentMeg

HentMeg bestillingstjeneste tilbys flere steder i Norge.

Kolumbus

Elektriske bysykler

Kolumbus har inkludert elektriske bysykler i billettappen for å gi kundene en enda mer helhetlig mobilitetsopplevelse.