Flex bestillingstransport i Østfold – et viktig velferdsgode

Flex er en helhetlig bestillingstjeneste administrert av Østfold Kollektivtrafikk.

Formål:
Gi flere sårbare grupper få tilgang til et viktig velferdsgode; bevegelsesfrihet.

Flex i Østfold var det første helhetlige konseptet for bestillingstransport i Norge. I dag tilbyr tjenesten gratis transport for alle, men brukes mest av eldre og uførepensjonister.

Østfold kollektivtrafikk administrerer tilbudet, tar imot bestillinger, planlegger ruten og koordinerer transportørene. Reisen bestilles på telefon eller web senest en time før ønsket avreise.

Mer informasjon om prosjektet finnes på flexøstfold.no

lukk