Barnebillett utenom rushen i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune har startet en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø, som gjør det rimeligere å reise på visse tidspunkter på døgnet.

Formål:
Redusere kø og trengsel i trafikken

Prøveprosjektet vil gjøre at voksne kan reise til samme pris som barnebillett utenom rushen. Billetten kan kjøpes i billettappen.

«På kort sikt er intensjonen å forebygge trengselssituasjoner om bord i bussen. På lang sikt vil prøveordningen evaluere om dette også vil kunne bidra til å redusere kø- og trengsel i trafikken, ved at flere velger å reise utenom rushtida», sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) i en pressemelding.

Les artikkel fra Dagbladet om prøveprosjektet.

Den nye «utenforrushtids-billetten» er finansiert av tildeling av Belønningsordningen.

Effekter av takstreduksjoner i Tromsø

Urbanet Analyse har på oppdrag av Troms og Finnmark fylkeskommune vurdert spørsmål knyttet til effekter av takstreduksjon på kollektivtransporten. Les rapporten her.

TTFK har avtale med staten om belønningsmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2020-2023.

Les mer på Troms Fylkestrafikks nettsider.

lukk