Kollektivkonferansen 2014

Kunden i sentrum – trender og løsninger

Topp deltagelse, stort engasjement og mange blide og fornøyde deltakere. Slik kan årets Kollektivtrafikkonferanse kort oppsummeres. Aldri tidligere har det vært så stor interesse for konferansen.

Trender var tema både fra Trigger og Ruter. Både utvikling av kollektivtjenester og kommunikasjon mellom leverandør og kunde er i stadig endring. Også den kollektive snuoperasjon for buss i Bodø, tilbudet for kollektivkunden på og omkring reisen og å tilrettelegge for ulike kundegrupper;  alt dreier seg i stadig større grad om å sette kunden i sentrum. Dette var også fokus i Jens Peter Langbergs presentasjon om å skape et akseptabelt kollektivtilbud for kunder som bor spredt og reiser sjelden. Kunden fikk også sin egen stemme på konferansen gjennom en ytring ved Ivar Ragne Jenssen.

Presentasjoner fra konferansen