Kollektivkonferansen 2019

Kollektivkonferansen 2019 «MOBILITET I ENDRING   – innovering – regulering – integrering»

Kollektivkonferansen 2019

Kollektivkonferansen 2019 samlet over 350 deltagere fra hele landet i Oslo den 12. november. Vi satt fokus på tema hele sektoren må ta stilling til i dag, og når de legger grunnlaget for fremtidens mobilitet. Målet var å inspirere, engasjere og sørge for faglig påfyll til alle som deltok!

Måten vi beveger oss på er i endring. Ny teknologi skal gi oss sømløse reiser fra dør til dør – med en kombinasjon av nye og «gamle» transportmidler. Dette kan forenkle folks liv, men endringene kan også gi oss en kaotisk transporthverdag. Fremtidens mobilitet må dekke både individets og samfunnets behov – og ivareta hensynet til bærekraft.

Hvis vi skal bevege oss i riktig retning må vi stimulere til at det spirer og gror – og slippe til de innovative aktørene. Vi må samarbeide på tvers av gamle skiller og tilby tjenester på integrerte, kundevennlige plattformer. Er dagens reguleringer formet for fremtidens mobilitet?

Programmet finner du her. 

Presentasjoner fra Kollektivkonferansen 2019: