Kollektivkonferansen 2012

Kollektivtrafikkens konkurransekraft må styrkes slik at det blir flere og mer fornøyde kunder.

Kollektivtrafikkonferansen 2012 var den femte i rekken. Den gikk av stabelen i Oslo 22. november med 190 engasjerte deltakere. I programmet fokuserte vi på hvordan konkurransekraften må styrkes slik at kollektivtrafikken tiltrekker seg flere og mer fornøyde kunder. Vi takker for mange positive tilbakemeldinger på konferansen!

Presentasjoner fra konferansen