Trendovervåkning – overvåkning av trender, drivkrefter og utviklingstrekk

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser