Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser

TØI-rapporten «Trafikkutvikling under koronapandemien og status i forhold til Paris-avtalen og norske klimaforpliktelser» er utarbeidet på oppdrag fra Kollektivtrafikkforeningen, og forskerne Ingunn Opheim Ellis, Rune Elvik og Susanne T. Dale Nordbakke står bak rapporten. Rapporten den viser at både biltrafikk og kollektivtrafikk har gått ned under koronapandemien, men det er kollektivtrafikken som har hatt størst nedgang. Mot slutten av 2021 hadde biltrafikken kommet omtrent tilbake til nivået før pandemien, men kollektivtrafikken lå etter.

Rapporten peker også på at det var rekordhøyt bilsalg i 2021 hvor flertallet av de nye bilene var elektriske. Flere forhold trekker i retning av økt bilbruk og redusert bruk av kollektivtransport også fremover. Dette fordi pandemien kan ha endret folks preferanser og vaner, slik at de foretrekker individuell transport. Det kan også skyldes en økt elbilandel som gjør bilreisen billigere.

Videre forventer man også i en «ny normal» en høyere andel med hjemmekontor, og at kundene også etter pandemien kan ha  økt ubehag ved trengsel.

Dette er en spennende og urovekkende rapport, som viser at flere av de antagelsene vi har hatt kan bli virkelighet.  Den viser at vi nå har en «burning platform», der vi som mobilitetsaktører og som samfunn må foreta oss noe for å sikre  bærekraftig mobilitet slik at vi kan oppfylle både klima-, miljø- og nullvekstmålene i årene framover.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler