Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler