Omdefinerad roll för kollektivtrafiken

Hur kan kollektivtrafiken omdefiniera sin roll för att bli bättre på att dra nytta av möjligheterna med andra hållbara trafikslag, kombinerat resande och integrerade mobilitetstjänster? Rådslagets rådgivare Göran Smith från RISE Research Institutes of Sweden har sammanställt kunskap om kollektivtrafikens roll i Sverige idag samt hur rollens utveckling för närvarande diskuteras

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser