Omdefinerad roll för kollektivtrafiken

Hur kan kollektivtrafiken omdefiniera sin roll för att bli bättre på att dra nytta av möjligheterna med andra hållbara trafikslag, kombinerat resande och integrerade mobilitetstjänster? Rådslagets rådgivare Göran Smith från RISE Research Institutes of Sweden har sammanställt kunskap om kollektivtrafikens roll i Sverige idag samt hur rollens utveckling för närvarande diskuteras

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar