Ny normal for kollektivtransporten

Rapport utarbeidet av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Jernbanedirektoratet, Kollektivtrafikkforeningen, KS, NHO Transport, Spekter og Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Ny normal for kollektivtransporten

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler