Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen

Våren 2021 ble rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» ferdigstilt. Som oppfølging av denne rapporten og for å møte utfordringene med langvarig svikt i billettinntekter kom arbeidet med prosjekt «Inntektspotensialet» i gang etter sommerferien.

Prosjektets mål har vært å skissere noen mulighetsrom for inntektsgenering i et landskap av endrede reisevaner. Sluttrapporten skisserer seks mulighetsrom for inntektsgenerering. Rapporten er utviklet i tett samarbeid med fagpersoner fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer og er ment som faglig innspill til utviklingsarbeid og politisk diskusjon.

Sluttrapporten har fått navnet: «Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen».

Mulighetsrom for inntektsgenerering i den nye normalen

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler