Mobilitet til lunsj 20240508 – Markedspotensialet for ny mobilitet 1 av 2

Mobilitet til lunsj arrangeres hver onsdag fra kl. 11.00 – 11.45. Følg MtL på LinkedIn. Presentasjonene finner du på www.kollektivtrafikk.no – publikasjoner.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler