Mobilitet til lunsj 20240131 – Opinions mobilitetsbarometer

Mobilitet til lunsj 20240131 – Opinions Mobilitetsbarometer ved Ole Brauteset. Les mer på www.kollektivtrafikk.no – Publikasjoner

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser