Mobilitet til lunsj 20231206 – Selvkjørende buss i Stavanger

Mobilitet til lunsj 20231206 – Selvkjørende buss i Stavanger ved Vy, Kai Kristoffersen. Les mer på www.kollektivtrafikk.no – Publikasjoner

Les også:


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024