Mobilitet til lunsj 20231206 – Ruters selvkjøringsprosjekt

Mobilitet til lunsj 20231206 – Ruters selvkjøringssprosjekt i Groruddalen. «En delt selvkjørende bestillingstjeneste
– vil være en del av fremtidens mobilitetstilbud» Les mer på www.kollektivtrafikk.no – Publikasjoner

Les også: