Mobilitet til lunsj – 20230920

Regjeringen har satt i gang en gjennomgang av jernbanesektorens organisering og selskapsstruktur, hvor en ekstern kartlegging utgjør en sentral del. Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at gjennomgangen skal bidra til enklere organisering, tydeligere ansvarsfordeling og færre selskaper i sektoren. Gjennomgangen skal bidra til sterkere statlig styring av jernbanen og skal ta utgangspunkt i regjeringens beslutning om å stanse konkurranseutsetting av persontogtrafikken

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser