Mobilitet til lunsj 20231122 – Klimautvalget 2050

Mobilitet til lunsj arrangeres digitalt hver onsdag fra kl. 11.00 – 11.45.

Presentasjoner som vi kan dele, legges her: Publikasjoner – kollektivtrafikk.no

 

Les også:


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024