Kollektivtrafikens organisering och finansiering – en kunnskapsoversikt

Förändringar i samhället väcker många frågor, både om hur och vad som ska finansieras inom ramen för framtidens kollektivtrafik. K2:s Jens Portinson Hylander och John Hultén har sammanställt kunskap om dagens modell för organisation och finansiering av kollektivtrafiken och hur den förändrats över tid.

Les også: