Kartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet

Notatet er et grunnlag for Statens vegvesens arbeid med den langsiktige regelverksutviklingen for mikromobilitet. Formålet er å kartlegge den nasjonale reguleringen av mikromobilitet og hva som hindrer eller fremmer at den bidrar til å nå målene for transportsektoren, spesielt på klima- og miljøområdet, der vi mener potensialet ikke utnyttes. Mikromobilitet er kommet for å bli, og veimyndighetene trenger gode verktøy for å kunne utnytte mikromobilitet og delte mobilitetstjenester som virkemiddel for måloppnåelse. Vi peker på noen områder der det bør jobbes med regelverksutvikling framover for å utnytte potensialet til mikromobilitet bedreBeskrivelseKartlegging: nasjonal regulering av mikromobilitet.

Utgiver: Statens vegvesen

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler