Skader på sykkel og elektrisk sparkesykkel i Oslo – Resultater fra en registrering i 2019/2020 Nr. 693

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en registrering av alle skader som en følge av en sykkelulykke og en ulykke med elektrisk
sparkesykkel i Oslo i 2019/2020. Registreringen av skader er gjennomført av Oslo skadelegevakt og finansiert av Statens vegvesen og
Helsedirektoratet.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser