Innovation in stable competitive tendering regimes: An insoluble knot?

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser