Hva hemmer og fremmer innføring av MaaS?

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser