Felles innovasjon- og forretningsutviklingssamarbeid for Norges kollektivaktører. Mulighetsstudie

Sommeren 2022 jobbet Deloittes sommerinterns jobbet med en mulighetsstudie rundt felles innovasjon- og forretningsutviklingssamarbeid for kollektivaktørene. Prosjektet hadde som mål å utforske mulighetene for hvordan kollektivselskapene kan etablere ett felles innovasjonssamarbeid eller ulike tiltak for å dra nytte av synergieffekter, både med tanke på kostnader og verdiskaping.

Felles innovasjon- og forretningsutviklingssamarbeid for Norges kollektivaktører. Mulighetsstudie

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser