Effektstudie delingsmobilitet

En analyse av delte mobilitetstjenesters potensialefor bidrag til nullvekstmål i tre norske byområder

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser