Bilbruk i hverdagslivet – et reelt valg eller en strukturell tvang?

Mange tidligere studier har vist at strukturelle betingelser – som økonomi, tid, distanse, tilgjengjengelighet, parkeringsmuligheter og bosted har betydning for bilbruk. I denne studien har vi undersøkt om også verdier, holdninger, aktiviteter/livsstil samt opplevelser har betydning for om man velger bil eller andre transportmidler i hverdagen. Resultater fra analyser basert på en landsdekkenede spørreundersøkelse om begrunnelser for transportmiddelvalg, holdninger til miljø, bil og transportpolitiske tiltak og transportmiddelbruk tyder på at bilen for mange ikke kun er et resultat av «strukturell tvang» – dvs. at man ikke har andre muligheter enn å bruke bil – men at det også til en viss grad handler om egne valg og preferanser.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser