Barrierer for elektrifisering av bussdrift i kollektivsektoren – Rapport 2252

Elektrifisering av bussar møter hinder

Ladeanlegg, kostnadar for anskaffingar og utforming av anbod er hindringar for elektrifisering av bussdrift i kollektivsektoren. Miljødirektoratet har intervjua seks aktørar frå kollektivbransjen om hinder dei opplev.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler