Alternative uviklingsbaner til NTP 2025-2036 – Effekter av nye teknologier og samfunnstrender

Les også: