Alternative uviklingsbaner til NTP 2025-2036 – Effekter av nye teknologier og samfunnstrender

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar