Kollektivkonferansen 2016

Kollektivkonferansen 2016 hadde tittelen «Fra Passasjer til Mobilist»

 

Mobilitetsrevolusjonen er i full gang. Den ble satt i fokus på Kollektivkonferansen 2016 gjennom temaene:

Fremtidens mobilitet – et felles samfunnsansvar
Hvordan tilrettelegger vi rammene for fremtidens mobilitet? Internasjonale foredragsholdere som Alexandra Van Huffelen, direktør i administrasjonsselskapet for kollektivtransport i Amsterdam (GVB), og norske embedsmenn belyste tendenser, mulighetsrom og hvilke rammer vi kan sette for fremtidens mobilitet.

Mobilisten i sentrum og mulige løsninger
Hvordan ser kollektivtrafikk ut når vi erstatter passasjeren med mobilisten? Finnes det eksempler på gode mobilitetstiltak? «Autofil» Larssen gav oss et innblikk i kundeperspektivet og fra Danmark kom Anja Puggard –  en av ekspertene bak begrepet Mobilisten. Både fra inn- og utland blir det innlegg med mobilitetstiltak som kan inspirere både i byer og distrikt.

Mobilitet – forretningsmodeller og samarbeidspartnere
Hvordan sikre innovasjon og gjennomføringsevne? Kan vi inspireres av andre bransjer? Vi er en bransje i forandring som trenger nye forretningsmodeller i fremtidens mobilitetsmarked. Konferansen ble avsluttet med et fengslende inspirasjonsinnlegg av Sjur Dagestad – Innovasjonsevangelisten. Her fikk hver deltaker en «gave» med hjem: Muligheten til et tydelig fokus på innovasjon og mulighetene som ligger i fremtidens mobilitet.

Kollektivkonferansen 2016 ble avholdt 1. november på Oslo kongressenter. Konferansen er for alle som jobber med og er interessert i kollektivtrafikk – politisk, administrativt og i praksis. Fremtidens mobilitet krever samarbeid på tvers av fagfeltene.