Kollektivkonferansen 2011

Et attraktivt kollektivtilbud – hva er kundenes forventninger, behov og krav i dag og i framtiden?

Kollektivtrafikkonferansen 2011 samlet i overkant av 190 deltagere  i Oslo 10. november. Hovedtema for konferansen –  Et attraktivt kollektivtilbud – hva er kundenes forventninger, behov og krav i dag og i framtiden?, ble belyst med flere underliggende tema både på hvilke retning forbrukerne går, hvordan ny teknologi kan hjelpe oss,  hvordan man når ulike kundegrupper, hvordan man planlegger og skreddersyr kollektivtrafikken på best mulig måte og hvordan man får flere fornøyde kunder.

Presentasjoner fra konferansen

Trender og teknologi

  • Fremsikt:- Hvor går forbrukerne? Ole Petter Nyhaug, leder og partner OnLive Research AS.
  • Mobile muligheter for kollektivtrafikantene, Synnøve Kleive, konsulent Bouvet ASA.
  • Flere kollektivreiser med et mer attraktivt sortiment, Fredrik Larsson, ansvarig sortiment och pris Västtrafik AB.
  • Hvordan få ungdommen til å reise kollektivt?, Mari Winsents, 2. nestleder Natur og Ungdom.

Markedskunnskap – veien til ulike kundegrupper

Kollektivtrafikk i vekst og utvikling