Økonomiforum

Møte i Økonomiforum 25.01.2022.

Se kollektivtrafikk.no-okonomiforum for saksliste og referat.

Andre arrangementer og møter

27. januar
09.00 - 11.00
Digitalt
8. februar
09:00 - 13:00
Digitalt
10. februar
09:00-12:45
Digitalt
15. februar
09:00-12:00
Digitalt
16. februar
12.00 - 15.00
Digitalt