Kontraktskomiteen

Ta kontakt hvis du har innspill til saker

Endelig agenda sendes senest én uke før møtet holdes.

.

Andre arrangementer og møter

14. april
09:00
Digitalt
20. april
09:00-11:30
Digitalt
1. juni
09:00-12:00
Digitalt