Båt- og Ferjeforum

Deler av møtet holdes sammen med Materiell- og Miljøkomiteen.

Endelig agenda sendes senest én uke før møtet holdes.

Andre arrangementer og møter

20. april
09:00-11:30
Digitalt
1. juni
09:00-12:00
Digitalt
3. juni
09:00
Digitalt