Ber om kompensasjon for inntektstapet kollektivbransjen står overfor pga Covid-19

19. mars, 2020