Rapport med tilstandsanalyse for universell utforming i Norge er publisert

22. mai, 2020